GS-2083模具钢

738H模具钢 GS-2083模具钢 GS-2312模具钢 GS-2316模具钢 GS-2344模具钢 GS-2379模具钢 GS-2510模具钢 GS-2711模具钢 GS-2738H模具钢 GS-638模具钢
当前位置:首页 > 产品大全 > 模具钢 > 进口模具钢 > 德国撒斯特模具钢 > GS-2083模具钢 >

苏州2083模具钢规格齐全 2083模具钢质优价廉

GS-2083模具钢出厂状态、相关参数和注意事项
详细描述:
主要成份%
碳:0.4   锰:30.3   铬:13   钼:适量
特征:JISSUS420,S/DIN1.2083
出厂状态:软性退火至HB215-240
特点:可加硬至52HRC防酸模钢。具备良好抛光性能,适用于电蚀操作。
尺寸规格:扁形(MM)


继续了解GS-2083模具钢,您可以点击相关文章: 2083模具钢
更多问题,欢迎点击底部拨打电话与销售经理联系。
截至目前已有家客户在我公司成功采购GS-2083模具钢